Társaságunk

  • figyelemmel kíséri partnerei elégedettségét,
  • vezető orvosa az Egyetem mentora, aki részt vesz a graduális és posztgraduális oktatásban, a foglalkozás-egészségügyi és háziorvos rezidensek képzésében,
  • garantálja orvosai, szakápolói képzettségét, támogatja tovább-képzésüket,
  • a jogszabályi változásokat nyomon követi,
  • jó kapcsolatot tart fenn mind a Rendelőintézetek, mind az Egyetem szakellátó helyeivel.

Céljaink

  • egészséges életmódra nevelés
  • betegségek megelőzése
  • a minőségi munka biztosítása
  • a feltételek állandó fejlesztése
  • partnereink elégedettsége

Üdvözöljük

Hiszünk az igazi orvostudományban - amely nem önmagáért, hanem csakis az emberért, csakis a gyógyításért van.

Hiszünk a gyógyításban - minden tudományok leghatalmasabbikában.

Hiszünk az emberi szellem hatalmában.

Hiszünk az emberi szenvedés enyhítésének szentségében.

Hiszünk a haladásban - hogy munkánk, hitünk és odaadásunk révén enyhülhet a fájdalom.

Hiszünk a hazugság, az áltudomány megfékezhetőségében.

Hisszük, hogy egyszer minden gyógyíthatóvá lesz - ami ma sorscsapásnak tűnik, egyszer kikerül a reménytelenség sötétségéből.

Háziorvosi előjegyzés Facebook oldal
Foglalkozás-egészségügyi előjegyzés